Voor publieke organisaties

Mijn Eigen Zaak helpt publieke organisaties met het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar duurzaam zelfstandig ondernemerschap. Maar wij staan ook voor u klaar om uw cliënten te begeleiden naar een baan in loondienst, of een combinatie van deze twee uitstroommogelijkheden.

Wij bieden verschillende trajecten. U kunt de voortgang van uw cliënt gedurende ieder traject volgen via ons eigen portal, waarin de rapportages per traject worden bijgehouden. Dit portal is toegankelijk voor trajectbegeleider, coach en cliënt.

Duurzame uitstroom

Wat gebeurt er met uw cliënten nadat onze begeleiding stopt? De ondernemers of werkenden kunnen gebruik maken van de community van Mijn Eigen Zaak. Dit geeft ze een stevig fundament. Hier vinden ze een netwerk, kunnen ze verkoopkracht creëren door collectiviteit en bieden we financiële educatie. Bovendien kunnen zij zich doorlopend blijven ontwikkelen door ons aanbod workshops en intervisie.

Uw cliënten zijn zelfstandig, maar niet alleen. Bent u geïnteresseerd in onderstaande trajecten, neem dan gerust contact met ons op.

Voor (potentiële) ondernemers bieden wij begeleiding gedurende het hele proces; vóór, tijdens en na de start van een onderneming. Afhankelijk van de fase waarin de ondernemer zich bevindt, bieden we verschillende trajecten aan, of stellen we een "traject op maat” samen.

 

Traject Werkfit

Inzet van de aanbieder ‘Werkfit maken’ dient ertoe te leiden dat de cliënt een realistisch beeld krijgt van zijn/haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zijn aandacht en inzet gericht op het terugkeren in het arbeidsproces. De inhoud van het werkfit traject wordt volledig afgestemd op de situatie en behoefte van de cliënt, waarin het aspect Persoonlijk leiderschap een belangrijk thema is. Ook vakbekwaamheid en ondernemerschap komen aan de orde om zingeving en structuur te brengen. Naast begeleiding zorgt Mijn Eigen Zaak ook voor snuffelstages en meeloopdagen bij bedrijven en instellingen. Bij Mijn Eigen Zaak zijn coaches met specialisme aangesloten, waardoor er een verscheidenheid aan ondersteuning geboden kan worden, zoals sportlessen, mind-set training (Wim Hof methode) en andere persoonlijke coaching trajecten, die bijdrage om de cliënt weer in balans te brengen.

Met kandidaten onderzoeken wat een passende opleiding of baan is, richtinggevend aan een korte maar meeste passende weg naar inkomens zelfstandigheid. In dit traject maakt de klant kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt en leert stappen te zetten die leiden tot het zo snel mogelijk, maar ook duurzaam, verwerven van een plek op de arbeidsmarkt. De klant maakt een persoonlijk portfolio van de Arbeidsmarkt en van zijn/haar positie hierin. Daarna kan dit gevolgd worden door een leer werk plek of stageplaats of direct gekoppeld worden aan ons netwerk.

Oriëntatie op de arbeidsmarkt

Bemiddeling naar werk

Klanten en vacatures & ZZP-ers en hun eerste opdracht worden aan elkaar gekoppeld. Mijn Eigen Zaak richt zich op doelgericht klaarstomen van de klant om tot duurzame uitstroom te komen. Wij werken met coaches die zelfstandig ondernemer zijn en het ‘klappen van de zweep’ kennen. Daarnaast hebben onze coaches plaatselijk een groot netwerk binnen het plaatselijke bedrijfsleven en instellingen en kunnen derhalve ook de contacten inzetten om tot een “match” te komen.

We beginnen altijd met de ondernemer. Waar krijgt uw cliënt energie van en wat motiveert hem of haar om ondernemer te worden en te blijven? Daarnaast kijken we of de competenties om een onderneming succesvol te maken aanwezig zijn. Dit doen we aan de hand van een aantal criteria die we hebben verzameld uit diverse onderzoeken en gesprekken. Het is in dit traject vooral belangrijk dat uw cliënt zich goed voorbereid op de start van zijn eigen onderneming. We leren de potentiële ondernemer precies wat er allemaal bij ondernemerschap komt kijken, zodat hij de juiste keuzes kan maken. Het schrijven van een ondernemingsplan is een mooi instrument om meer duidelijkheid en zekerheid te krijgen en om de ondernemersvaardigheid van de client te toetsen in de praktijk. Wij gaan verder dan alleen coachen en staan de client bijvoorbeeld bij, wanneer er een bezoek wordt gebracht aan een financiële instelling voor een credit.

Zelfstandig Ondernemerschap

Voor de Start

Zelfstandig Ondernemerschap

Tijdens de Start

Tijdens dit traject bieden wij uw cliënt begeleiding en coaching in de opzet en groei van hun onderneming. Het komt steeds vaker voor dat mensen in de uitkering ruimte krijgen om hun onderneming op te starten (parttime ondernemen of ondernemen op bescheiden schaal). Wij helpen deze startende ondernemers  op diverse gebieden van administratie tot marketing, met als doel om uit te stromen uit de uitkering. In ons netwerk hebben we verschillende specialisten (website, SEO, social media, boekhouding, marketing, verkoop etc.) die de cliënt helpen om een solide onderneming op te zetten.

Als u een kandidaat voor begeleiding aanmeldt, wordt overlegd met de gemeente en de cliënt op welke gebieden de focus van de begeleiding komt te liggen. Aan de hand van de coaching gesprekken merken wij al snel welke andere aandachtsgebieden er ook nog zijn. Deze ontwikkelpunten nemen we dan natuurlijk ook in ons programma op. Iedere ondernemer en ieder bedrijf is anders. De onderwerpen van begeleiding zijn daarom zeer divers. We geven hier slechts een aantal voorbeelden:

Waar loop je als ondernemer tegen aan? - Waar krijg je als ondernemer energie van en wat vind je moeilijk? - Advies over ontwikkeling van het bedrijf - Klankborden over strategie - Ontwikkelen van commerciële en/of acquisitie vaardigheden - Commercieel en financieel inzicht vergroten - Bijsturen aan de hand van marktontwikkelingen - Ondersteuning bij uitwerken promotieactiviteiten - Doornemen balans, omzetten, kosten, etc. -  Opzetten van een boekhouding en financieel inzicht etc.

Zelfstandig Ondernemerschap

Na de Start

 

Naar een baan in loondienst

Voor het vinden van een baan in loondienst die bij de cliënt past helpt Mijn Eigen Zaak in de voorbereiding en door inzet van haar netwerk. Ook wanneer de aanloop naar zelfstandig ondernemerschap langer duurt dan gewenst is, kan een (parttime) baan ernaast helpen, om sneller uit de uitkering te komen en meer tijd te hebben om het bedrijf te laten groeien. Mijn Eigen Zaak onderzoekt in dit traject welke baan aansluit bij de kwaliteiten, talenten en werkervaring van de cliënt. We leren hem of haar ook hoe je je presenteert tijdens een sollicitatie, opstellen van een CV, inzet van social mediakanalen, LinkedIn profiel opmaken etc.

Via het netwerk van onze ondernemers/coaches lukt het Mijn Eigen Zaak vaak om een geschikte functie te vinden, voor de cliënt.

Het programma van Mijn Eigen Zaak is voor bedrijven die te maken met dalende omzet, terecht zijn gekomen bij ‘bijzonder beheer’ van de bank, ziekte van personeel, een grote klant die niet betaalt, conflict met een leverancier, een winkelstraat die maandenlang openligt of overheidsmaatregelen waardoor je gedwongen bent om een periode je activiteiten te staken, waaronder COVID19.

Het programma van Mijn Eigen Zaak is gericht op het inzichtelijk maken van de problematiek en de kansen van de onderneming en het schrijven van één of meerdere scenario’s voor vervolgtraject.  Daarna wordt samen met de ondernemer de stappen van herstel geïmplementeerd.

Begeleiding van bedrijven in zwaar weer

Liquidatie of Doorstart