Onze missie

Mijn Eigen Zaak vindt dat ieder mens een kans verdient om zijn dromen en ideeën te verwezenlijken en te onderzoeken hoe hij/ zij hier zijn brood mee kan verdienen. Wij geloven dat wanneer mensen zelf de regie pakken over hun leven en hun eigen ideeën als uitgangspunt nemen in de zoektocht naar werk, ze op een duurzame manier uitstromen.

Wij zien ondernemerschap als een middel om mensen in beweging te krijgen, het is niet het doel op zich. Mijn Eigen Zaak begeleidt mensen zowel richting zelfstandig ondernemerschap en richting loondienst. Wij zijn ervan overtuigd dat systemen en structuren ten dienste moeten staan van de mens en niet andersom, daarom stellen wij de mens staat centraal in onze benadering.

Ondernemend aan de slag!

Mijn Eigen Zaak werkt landelijk voor het UWV en voor gemeenten (BBZ en werkbedrijven) in Nederland

27

Aantal gemeenten

72%

Uitstroom

8

Score ondernemers

90%

UWV dekking NL

11

Coaches & specialisten

100%

Werkfit & Naar werk

Waarom is onze aanpak succesvol?

De praktijk is vaak anders dan de theorie

Tijdens het schrijven van het ondernemersplan wordt al direct kennisgemaakt met “de buitenwereld”. Er worden klanten en leveranciers benaderd om een beter beeld te krijgen van de markt en de levensvatbaarheid van het plan. Dit levert in de meeste gevallen ook al echte klanten op, zodat er bij de start van de onderneming snel omzet gemaakt kan worden.

Vaardigheden toetsen in de praktijk

De benadering van Mijn Eigen Zaak om direct naar buiten te treden, is zeer leerzaam voor de cliënt. Vaardigheden om gesprekken voor te bereiden, contacten te leggen, te pitchen en te onderhandelen worden inzichtelijk voor cliënt en ons als coach. Na het schrijven van het ondernemingsplan kunnen we de kandidaat dan ook effectief coachen op vaardigheden die ontwikkeld moeten worden. Daarnaast kunnen wij hem ook gericht ondersteuning bieden op taken (waaronder boekhouding, marketing etc.) waarvan hij de vaardigheden in mindere mate bezit of taken die de cliënt niet leuk vindt.

Netwerk bieden

Zeker bij specialistische (deel)functies is het lastig om als zelfstandige voldoende omzet te genereren. Dit komen we dan ook veel tegen bij part-time ondernemen. In het netwerk van Mijn Eigen Zaak komen ondernemers elkaar tegen en kunnen ze elkaar helpen om de omzet te verhogen. In de ICT en online marketing wordt er een nieuw bedrijf gestart waarin tekstschrijvers, website bouwers, fotografen, social media experts en andere specialisten, samenwerken om complete producten aan te bieden. Hierdoor zijn bedrijven eerder bereid om opdrachten te geven, omdat ze compleet ontzorgd worden.

Koppelen aan ondernemingen

Mijn Eigen Zaak heeft een breed netwerk in het MKB in Nederland. Omdat we regionaal georganiseerd zijn, kennen de coaches van Mijn Eigen Zaak, die voorheen in het bedrijfsleven hebben gewerkt, de markt goed. Om startende ondernemers te helpen, verbinden we potentiele klanten met de startende ondernemer. Op deze manier werkt een naaiatelier tegenwoordig samen met 2 ontwerpers van kleding die deze vervolgens op de markt brengen in winkels en online. Deze ondernemers hebben weer het voordeel dat er kleine series geproduceerd kunnen worden en dat er eenvoudig gecommuniceerd kan worden bij nieuwe modellen. Voor de part-time ondernemer betekent deze klant een constant inkomen, zonder volledig afhankelijk te zijn van één klant.

Wij zijn ervoor

- Uitkeringsgerechtigden die voor zichzelf willen beginnen
- Uitkeringsgerechtigden die zijn vastgelopen en niet weten wat ze willen

Binnen dit kader kunnen we alle doelgroepen van dienst zijn. Wij hebben ervaring met de volgende doelgroepen: statushouders, mensen die re-integreren na ziekte en parttime ondernemers die willen uitstromen als fulltime ondernemer.

Wie wij zijn

Mijn Eigen Zaak is een netwerk van coaches en specialisten. We hebben een groot netwerk in de regio en weten kandidaten in contact te brengen met de juiste partijen. We zijn op de hoogte van mogelijkheden en regelingen in het sociaal domein en hebben een goede kennis van de regionale markt. Iedere coach heeft ruime ervaring als (zelfstandig) ondernemer en als coach. We spreken uit eigen ervaring, maar zijn ook in staat om kandidaten te motiveren.

Vóór en dóór ondernemers

Mijn Eigen Zaak is een vangnet, sparringpartner, kennisbron en netwerk vóór en dóór ondernemers. Wij leggen de verbinding tussen verschillende disciplines van het ondernemerschap en stimuleren innovaties binnen dienstverleningsvormen die inspelen op krimpende budgetten.

Wij brengen al onze kennis, ervaring, methoden en technieken in en werken aan de professionalisering van duurzaam ondernemerschap voor de kleine ondernemer. Ervaring leert ons dat onze methodiek leidt tot een hogere en duurzame overlevingskans van kleine ondernemingen.

Lees hier hoe wij dit in de praktijk aanpakken

Our Partners