Wij begeleiden uw cliënt naar duurzame zelfstandigheid

Mijn Eigen Zaak helpt publieke organisaties met het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar duurzame zelfstandigheid. Daarnaast adviseren en ondersteunen wij gemeenten en andere overheidsinstellingen bij de (financiële) begeleiding en opleiding voor ondernemers in nood. Ook helpen wij uitkeringsgerechtigden re-integreren in de arbeidsmarkt via een baan in loondienst, of middels parttime ondernemen.

Onze begeleiding bestaat onder andere uit het geven van advies, persoonlijke coaching, ondersteuning bij de ontwikkeling van specifieke competenties en toegang tot een warm netwerk van ondernemers. Dit kan volgens verschillende, bewezen succesvolle trajecten.

5

Aantal gemeenten

75%

Uitstroom

8

Score ondernemers

4

Aantal workshops

4

Aantal Coaches

10

Werkplezier

Waarom is onze aanpak succesvol?

De praktijk is vaak anders dan de theorie

Tijdens het schrijven van het ondernemersplan wordt al direct kennisgemaakt met “de buitenwereld”. Er worden klanten en leveranciers benaderd om een beter beeld te krijgen van de markt en de levensvatbaarheid van het plan. Dit levert in de meeste gevallen ook al echte klanten op, zodat er bij de start van de onderneming snel omzet gemaakt kan worden.

Vaardigheden toetsen in de praktijk

De benadering van Mijn Eigen Zaak om direct naar buiten te treden, is zeer leerzaam voor de cliënt. Vaardigheden om gesprekken voor te bereiden, contacten te leggen, te pitchen en te onderhandelen worden inzichtelijk voor cliënt en ons als coach. Na het schrijven van het ondernemingsplan kunnen we de kandidaat dan ook effectief coachen op vaardigheden die ontwikkeld moeten worden. Daarnaast kunnen wij hem ook gericht ondersteuning bieden op taken (waaronder boekhouding, marketing etc.) waarvan hij de vaardigheden in mindere mate bezit of taken die de cliënt niet leuk vindt.

Netwerk bieden

Zeker bij specialistische (deel)functies is het lastig om als zelfstandige voldoende omzet te genereren. Dit komen we dan ook veel tegen bij part-time ondernemen. In het netwerk van Mijn Eigen Zaak komen ondernemers elkaar tegen en kunnen ze elkaar helpen om de omzet te verhogen. In de ICT en online marketing wordt er een nieuw bedrijf gestart waarin tekstschrijvers, website bouwers, fotografen, social media experts en andere specialisten, samenwerken om complete producten aan te bieden. Hierdoor zijn bedrijven eerder bereid om opdrachten te geven, omdat ze compleet ontzorgd worden.

Koppelen aan ondernemingen

Mijn Eigen Zaak heeft een breed netwerk in het MKB in Nederland. Omdat we regionaal georganiseerd zijn, kennen de coaches van Mijn Eigen Zaak, die voorheen in het bedrijfsleven hebben gewerkt, de markt goed. Om startende ondernemers te helpen, verbinden we potentiele klanten met de startende ondernemer. Op deze manier werkt een naaiatelier tegenwoordig samen met 2 ontwerpers van kleding die deze vervolgens op de markt brengen in winkels en online. Deze ondernemers hebben weer het voordeel dat er kleine series geproduceerd kunnen worden en dat er eenvoudig gecommuniceerd kan worden bij nieuwe modellen. Voor de part-time ondernemer betekent deze klant een constant inkomen, zonder volledig afhankelijk te zijn van één klant.

Ondernemerschap als weg naar financiële zelfstandigheid

Nederland telt ruim 1 miljoen zzp’ers en dat aantal  groeit nog steeds. In diverse sectoren en leeftijdsgroepen willen uw cliënten uit hun uitkeringssituatie komen door een eigen onderneming te starten. De weg naar het ondernemerschap wordt steeds vaker erkend als weg naar duurzame financiële zelfstandigheid en daarmee ook als instrument voor sociale zekerheid.

Helaas gebeurt het te vaak dat startende ondernemers het hoofd niet boven water kunnen houden. Of dat een onderneming helemaal niet van de grond komt omdat de ondernemer in kwestie eigenlijk geen ondernemerscompetenties heeft.  Deze zelfstandigen belanden vervolgens (weer) in een uitkering. Volgens ons is dit een direct gevolg van gebrek aan begeleiding, advies en coaching. Bovendien kunnen deze ondernemers vaak niet terugvallen op een netwerk van gelijkgestemden en hebben zijn geen toegang tot relevante kennis.

Persoonlijke begeleiding en coaching

Mijn Eigen Zaak gaat in de begeleiding van een potentiele zelfstandig ondernemer een stuk verder dan alleen het helpen bij het schrijven van een ondernemingsplan. Wij begeleiden en coachen uw cliënten echt naar duurzame zelfstandigheid.

Wij helpen (startende) kleine ondernemingen en zzp’ers om specifieke ondernemerscompetenties verder te ontwikkelen. Daarnaast bieden wij een netwerk als vangnet om de aspecten van het ondernemerschap in te vullen, waar de ondernemer weinig of geen affiniteit mee heeft. Bij de één is dit de financiële administratie en bij de ander is dit het zoeken naar nieuwe klanten.

Mijn Eigen Zaak helpt de ondernemers om hun bedrijf zo te organiseren dat ze zichzelf kunnen ontplooien in waar ze goed in zijn en zich bezig kunnen houden met zaken waar ze energie van krijgen. Hoe wij dit doen? Hier kunt u precies zien wat wij deze ondernemers te bieden hebben.

Vóór en dóór ondernemers

Mijn Eigen Zaak is een vangnet, sparringpartner, kennisbron en netwerk vóór en dóór ondernemers. Wij leggen de verbinding tussen verschillende disciplines van het ondernemerschap en stimuleren innovaties binnen dienstverleningsvormen die inspelen op krimpende budgetten.

Wij brengen al onze kennis, ervaring, methoden en technieken in en werken aan de professionalisering van duurzam ondernemerschap voor de kleine ondernemer. Ervaring leert ons dat onze methodiek leidt tot een hogere en duurzame overlevingskans van kleine ondernemingen.

Lees hier hoe wij dit in de praktijk aanpakken

Our Partners