Klachtenprocedure

Heb je een klacht over onze dienstverlening? Dan doen wij er alles aan om deze te verhelpen. Vertel ons wat jouw klacht is via het klachtenformulier. Onze klachtencoördinator behandelt je klacht volgens de ISO-procedure en houdt je op de hoogte van de maatregelen.

U kunt uw klacht doorgeven door:

Een brief te sturen naar:
WerkCirculair
onderdeel van BAJA-Networks BV
Het Rietveld 55
7321 CT Apeldoorn

E-mail te versturen naar:
E-mail: info@werkcirculair.nl

Te bellen met:  
Tel: 088-501 28 04

Graag met vermelding van onderstaande gegevens:

 • Datum indienen klacht
 • Uw gegevens
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Wat is uw relatie tot WerkCirculair?
 • Waar heeft u een klacht over?
 • Welke medewerkers van WerkCirculair zijn bij de klacht betrokken?
 • Wat is een mogelijke oorzaak van de klacht?
 • Wat is je vermoedelijke schade als gevolg van de klacht?
 • Welke afspraken zijn al gemaakt in relatie tot de klacht?

Wat gebeurt er met de melding?

De melding wordt ontvangen en behandeld door het klachten bureau, onderdeel van HRM.  Mocht de melding betrekking hebben op een persoon die deel uitmaakt van het klachten bureau dan wordt de melding direct in behandeling gegeven aan de directie van WerkCirculair.

Meldingen die niet binnen de reikwijdte van de WerkCirculair vallen,  bijvoorbeeld omdat deze betrekking hebben op een consultant, die ten tijde van de klacht niet voor WerkCirculair werkte, zullen worden doorgestuurd naar de betreffende firma.

In de gevallen dat WerkCirculair de verdere afwikkeling van de melding voor zijn rekening neemt zal dit plaatsvinden op basis van vertrouwelijkheid en zullen maatregelen worden getroffen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en de gerechtvaardigde belangen van de melder.